Traceerbaarheid

Als u vlees koopt voor uzelf en uw familie, wilt u weten waar het vandaan komt. U wilt weten hoe het is gehouden en in welk land het is geproduceerd. BGA lamsvlees uit Wales wordt geproduceerd in overeenstemming met hoge normen op het gebied van dierenwelzijn.

We zijn er trots op om te zeggen dat de liefde, zorg en aandacht van onze boeren voor lammeren uit Wales door de Europese Commissie is erkend in de vorm van de Beschermde Geografische Aanduiding-status. U kunt hier meer informatie vinden over deze prestigieuze onderscheiding. Maar een bijzonder belangrijk voordeel van de BGA-status is dat het precies vertelt waar uw vlees vandaan komt.

De autoriteit van rood vlees Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC) treedt op als bewaker van de keurmerken van BGA lamsvlees uit Wales. Wij zorgen ervoor dat onze distributieketen voldoet aan de zeer hoge normen.

Dit betekent dat elk dier volledig traceerbaar moet zijn van het veld tot de slager of supermarkt.

Alle slachthuizen en uitsnijderijen die de keurmerken van het lamsvlees uit Wales gebruiken, moeten goedgekeurd zijn door HCC. Onze inspecties worden jaarlijks uitgevoerd.

Ons rood vlees moet voldoen aan alle wettelijke regelgeving en richtlijnen inzake beste praktijken.

En als een retailer zijn lamsvlees onterecht labelt met een BGA-status, is dit een strafbaar feit en kan dit leiden tot vervolging door ambtenaren belast met de naleving van handelsnormen.

Neem voor meer informatie over lamsvlees uit Wales en de BGA-status contact op met HCC op +44 (0)1970 625050 of via e-mail info@hccmpw.org.uk.